Design services and Part Sourcing

 

ถ้าท่านต้องการมีผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างเป็นของตัวเอง ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลธรรมดา ห้างร้านหรือบริษัท ทางBaanBunker ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างที่ทำจากโลหะ เช่นประตูหน้าต่างกระจกที่ทำจากอลูมิเนียมเส้นรีด BaanBunkerสามารถออกแบบหน้าตัดเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นเฉพาะของท่านได้ หรือประตูหน้าต่างที่ทำจากเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นตะแกรงเหล็ก, เหล็กดัด, เหล็กเชื่อม หรือแม้กระทั่งเหล็กแผ่นเจาะรู BaanBunker ก็ยินดี เพียงแต่ท่าน มีความต้องการที่ชัดเจนถึงลักษณะงานที่ต้องการ ไม่ว่าจะทั้งสไตล์และการใช้งาน แต่ถ้ามีแบบหรือข้อมูลการออกแบบเบื้องต้นอยู่แล้วก็ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ AT_sales@baanbunker.com หรือ CS_dse@baanbunker.com

 

ขอบเขตของงาน BaanBunker ถนัดในการออกแบบเป็นหลัก ท่านจะได้รับแบบงานที่ตรงตามจุดประสงค์ เพื่อนำไปทำตัวอย่างหรือทำการผลิตด้วยตัวท่านเองต่อไป

หากท่านใดต้องการชิ้นงานจำลองหรือต้นแบบงานจริง งานในส่วนนี้บางครั้งต้องมีการลงทุนเครื่องมือในการผลิต, การสั่งผลิตชิ้นส่วนประกอบ หรือต้องสั่งอุปกรณ์ซึ่งอาจหาได้ในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีต้นทุนสูงหรือต่ำ ระยะเวลายาวหรือสั้น ก็แล้วแต่ความยากยากง่ายของงานนั้น นั่นคือต้นทุนที่ท่านจะต้องลงทุนและพิจารณานอกเหนือจากการจ้างการออกแบบ

 

นอกไปจากนี้ ถ้าท่านมีผลิตภัณฑ์ของท่านอยู่แล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง แม้กระทั่งการออกแบบชุดล็อคให้ท่านใหม่ BaanBunker ก็ยินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มความต้องการให้ท่าน โดยการจัดหา จัดจ้าง จัดทำ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ หรือ ชิ้นตัวอย่าง ให้กับท่านได้ ไม่ว่าจะจากในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อให้ท่านได้ไปทดสอบ ทดลอง หรือแม้แต่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมจริง

เนื่องจากทางBaanBunker มีพันธมิตรที่เป็นโรงงานผลิต Hardware ด้านประตูหน้าต่างอยู่ในต่างประเทศ  ถ้าท่านสนใจโปรดติดต่อ บ้านบังเกอร์

วันหนึ่งเราอาจเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่านก็เป็นได้