วิธีการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าได้ 3 แบบคือ

1. ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (registered)  (การสั่งซื้อปกติ)
    เชียงใหม่ (1-3 วันทำการ)
    จังหวัดอื่น (2-5 วันทำการ)
    ค่าบริการจัดส่งเริ่มต้น 60 บาทต่อรายการสินค้า (ไม่คำนึงถึงจำนวนชิ้นต่อรายการ)

 

2. ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS)  (กรณีต้องการด่วนกว่าปกติ)
    เชียงใหม่ (1-2 วันทำการ)
    จังหวัดอื่น (2-4 วันทำการ)
     ค่าบริการจัดส่งเริ่มต้น 100 บาทต่อรายการสินค้า (ไม่คำนึงถึงจำนวนชิ้นต่อรายการ)

 

3.

 

4. ขนส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้า (ในกรณีสั่งจำนวนมาก กรุณาติดต่อกับทาง BaanBunker 

   โทร. 063-5313111 หรือ Line : BaanBunker)

หมายเหตุ : จัดส่งสินค้าจะจัดส่งในวันถัดไปหลังจากที่ได้รับการยืนยันชำระเงินเรียบร้อย เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจเช็คและบรรจุสินค้า การจัดส่งสินค้าจะส่งภายในเวลา 10.00 น. ผู้ทีต้องการการจัดส่งเป็นพิเศษกรุณาแจ้ง  063-5313111 หรือ Line : BaanBunker

บริษัทฯ เปิดทำการและจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์- ศุกร์  หยุดวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   
ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยรายการสั่งซื้อสินค้าของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะถูกจัดเตรียมและจัดส่งในวันที่เปิดทำการถัดไป

 

ทั้งนี้ระยะเวลาการจัดส่งด้งกล่าวยังไม่รวมระยะเวลาสั่งสินค้ากรณีสินค้าขาดสต๊อค