เกี่ยวกับเรา

พ.ศ.2562 BaanBunker หรือ บ้านบังเกอร์ เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อทำธุรกิจค้าขายสินค้าและบริการออนไลน์  ด้วยความซื่อสัตย์และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินควร  เราก้าวมาจากผู้ทำงานประจำด้วยประสบการณ์ที่ทำงานมาหลากหลายวงการอุตสาหกรรม  ได้เห็นและได้ทำในสิ่งที่แปลกใหม่ด้านเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในอีกมุมหนึ่ง การเข้าถึงและใช้งานสินค้าที่เทคโนโลยีเหล่านั้นของกลับเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากสำหรับคนในภูมิภาค  เพียงเพราะราคาขายที่สูงเกินกว่ากำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคระดับชั้นมัธยฐาน  จึงเหลือแต่ผู้ที่มีกำลังทรัพย์เพียงพอหรือมีฐานะ  ที่จะสามารถครอบครองสินค้านวัตกรรมเหล่านั้น  อาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้การยกระดับคุณภาพชีวิตและการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตพื้นฐานนั้นเป็นไปได้ช้าเพราะติดอยู่ในแวดวงที่จำกัด

BaanBunker เริ่มทำจากงานที่ถนัดคือนำล็อคประตูหน้าต่างที่อาจไม่คุ้นหน้าตาสำหรับคนไทย แต่เป็นอุปกรณ์ปกติที่ใช้ในชีวิตประจำวันในต่างประเทศ และยังมอบเทคโนโลยีให้แก่ผู้สนใจในราคาที่ไม่ค้ากำไรเกินควรด้วยชุดล็อคอิเล็กทรอนิกส์ที่นับวันจะก้าวหน้าขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่  จำเป็นในโลกที่กำลังก้าวไปสู่ชีวิตดิจิตอล ด้วยความปลอดภัย มั่นใจ และช่วยคิดแทนท่านได้ในภาวะสังคมที่มีอันตรายมากขึ้นในทุกๆ วันต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านที่ทุ่มเทแรงกายสร้างมา เพื่อทำให้บ้าน ได้เป็นบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยเพื่อตัวท่านและคนที่ท่านรัก

BaanBunker จะไม่หยุดเพียงแค่นำล็อคสวยๆ ดีๆ มาขายเท่านั้น แต่จะมุ่งมั่นทำผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างเพื่อความปลอดภัย ที่ทุกท่านสมควรได้รับและสามารถมีโอกาสเป็นเจ้าของได้ในราคาที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล ได้โปรดติดตามผลงานของบ้านบังเกอร์ต่อไป เราทำอะไรได้ เราก็จะทำ หรือถ้าท่านอยากขายสินค้าอะไร อยากให้ BaanBunker ช่วยหาให้จากแหล่งต่างประเทศ หรือในประเทศ เรายินดีรับใช้เสมอ

BaanBunker ยังขอใช้โอกาสนี้ เสนอตัวทำงานให้ผู้ที่ต้องการร่วมธุรกิจเดียวกัน ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างโลหะ ที่เนื้อในวงการนี้แล้ว หาผู้ที่จะทำงานตรงนี้ได้ยาก และค่าตอบแทนประจำก็เป็นเรื่องที่ไม่เบา เรายินดีแลกเปลี่ยนความรู้ หรือบริการท่านในสิ่งที่ท่านมองหาถ้าเรามี และเป็นตัวกลางที่ระหว่างท่านและโรงงานพันธมิตรของเราที่จะสร้างสิ่งใหม่ พัฒนา-ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ อันนำไปสู่ประสิทธิผลหรือนวัตกรรม จนถึงผลสำเร็จทางการค้าของท่าน